English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   
Перегляди статей
469649
   

Качак Тетяна Богданівна, в.о. доцента кафедри філології та методики початкової освіти Прикарпатського національного університету "Застосування мультимедійних презентацій у процесі вивчення курсу "Дитяча література".

 

Сучасний процес підготовки майбутніх педагогів позначений синтезом традиційних та інноваційних методів навчання. З кожним роком розширюється сфера використання інформаційних, зокрема комп'ютерних технологій. Їх роль у процесі викладання гуманітарних дисциплін, в тому числі "Дитячої літератури" та "Зарубіжної дитячої літератури", актуальна і виправдана.

Мета викладання дисциплін – дати глибокі теоретичні знання з теорії та історії української та зарубіжної  дитячої літератури, сформувати навички інтерпретації та аналізу художніх текстів, запропонованих для вивчення,   що в свою чергу закладає базу для кращого оволодіння методикою викладання читання і літератури у початкових та середніх класах. Використання комп'ютерних технологій надає можливість студентам краще засвоювати запропонований для вивчення теоретичний матеріал, самостійно ознайомлюватися з художніми текстами українських та зарубіжних письменників, їх критичною рецепцією, а викладачеві – максимально унаочнити лекційний матеріал, презентувати алгоритми практичного осмислення та аналізу текстів,  активізувати творчі, пошукові, особистісно зорієнтовані форми самостійного навчання студентів.

Актуальними і доцільними при вивченні "Дитячої літератури" є кілька видів комп'ютерних програм та ресурсів:

 1. мультимедійні презентації;
 2. електронні підручники і навчальні посібники;
 3. енциклопедичні посібники і довідники в електронних варіантах;
 4. електронні бібліотеки;
 5. програми для контролю знань, тестування, тощо.

Мультимедійні презентації, створені у вигляді різноманітних слайдів, доцільно використовувати при проведенні лекційних та практичних занять з курсу "Дитяча література", таким чином

 • ілюструючи екскурси у минулі епохи з метою висвітлення контексту творчості того чи іншого дитячого письменника;
 • акцентуючи на основних датах і подіях, біографічних відомостях із супроводом фотографіями письменника, зображеннями його книг, місць, де перебував; відео- та аудіофрагментами інтерв'ю, документальних фільмів тощо;
 • окреслюючи визначення літературознавчих понять і термінів, які використовуються у ході заняття; 
 • подаючи схеми аналізу та інтерпретації творів різних родів і жанрів (із урахуванням різних методів та рівнів аналізу);
 • пропонуючи студентам розглянути ілюстрації до аналізованих творів із шкільних підручників та допоміжних навчальних посібників із читання для школярів і дати коментар, оцінку, визначити їх доцільність тощо;
 • демонструючи фрагменти фільмів, мультфільмів, знятих за мотивами творів для дітей;
 • прослуховуючи аудіозаписи у супроводі вербального тексту чи ілюстративного матеріалу;
 • запроваджуючи типологічні зіставлення тем, мотивів, сюжетів, жанрових та стильових рис художніх текстів різних письменників тощо.

Проілюструємо особливості розробки та використання мультимедійної презентації на тему "Французька дитяча література", запропонувавши один із варіантів вирішення проблеми.

Тема розрахована на три лекційні заняття. Третє передбачає висвітлення наступних питань:

 1. Французька дитяча література ХХ століття.
 2. Дитяча тематика у творах Антуана де Сент-Екзюпері.
 3. Казка "Маленький принц": поєднання автобіографічного та фантастичного елементів.
 4. Французька поезія для дітей.

Так, огляд французької дитячої літератури ХХ століття може супроводжуватися слайдами із зображенням схеми розвитку історико-літературного процесу ХХ століття (врахування літературних напрямків романтизму, реалізму, модернізму з усіма течіями, постмодернізму; зміни у тематичному та жанровому літературному дискурсах тощо) та таблиці його особливостей у Франції; переліку основних рис дитячої літератури та списку французьких  письменників (із демонстрацією портрета та обкладинок книжок, виданих у перекладі українською), які писали для дітей у ХХ столітті. Додатково можна запропонувати слайди із зображення видатних місць Франції, таким чином поєднавши загальнопізнавальний та навчальний аспект заняття: віртуальну подорож та ознайомлення з конкретною темою.

При вивчення творчості Антуана де Сент-Екзюпері, можна використати біографічний метод прочитання його текстів, зокрема, казки "Маленький принц". При цьому слайди міститимуть не тільки інформацію біографічного характеру, портрет письменника та ілюстрації до твору, цитати критиків та літературознавців, а й схему розгортання тематичного рівня, структуру композиційної та жанрової побудови тексту, алгоритм аналізу образу головного героя, таблицю художніх засобів і прийомів, актуалізованих автором. Фантастичний елемент доцільно розглядати після опрацювання тексту і перегляду фільму, знятого за мотивами твору французького письменника. Фантастичні концепти варто вивести на окремий слайд у вигляді лінійної схеми. Аналізувати образ Маленького принца можна з різних сторін, враховуючи автобіографічний фактор, філософські мотиви твору, жанрову специфіку казки, метафорику (з акцентом на понятті "метафора"), авторський малюнок-коментар та індивідуальне розуміння образу кожним студентом. Поставлені завдання допоможуть реалізувати слайди із зображенням структурних рівнів аналізованих творів; визначенням понять, які використовуються в ході опрацювання тексту; авторським малюнком головного героя та його словесною характеристикою як цитатою; кількома запитаннями щодо образної системи твору.

"Французька поезія для дітей" – аспект теми, який передбачає ознайомлення, аналіз та виразне читання поетичного тексту. З цією метою слайди із текстовими компонентами можна доповнити якісними аудіозаписами поезії, виконаними  відомими акторами, читцями.

Можливості мультимедійних презентацій не  вичерпуються названими, оскільки є не тільки інформаційним джерелом лекційних тем, а й засобом наочного супроводу, візуальним аспектом акцентування головного, аналізу, класифікації, систематизації, узагальнення вивченого матеріалу.

Важливим у процесі організації самостійної роботи студентів із дисциплін є робота із електронними підручниками і навчальними посібниками, енциклопедичними довідниками; вміння працювати у мережі Інтернет (здійснювати інформаційний пошук, працювати з базами електронних бібліотек, зберігати та читати художні тексти "он-лайн" тощо).

На основі комп'ютерних технологій також можна побудувати різні типи завдань із курсу "Дитяча література", які б застосовувались при контролі знань шляхом тестування.

Підсумовуючи сказане, зазначимо, застосування мультимедійних презентацій, як і використання електронних підручників, довідників, програм для контролю знань та інших комп'ютерних технологій, у процесі вивчення дисципліни "Дитяча література" розширює можливості студентів щодо отримання інформації, формування вміння аналізувати та інтерпретувати художні тексти, а також розвиває навички розробки  і використання мультимедійних засобів на уроках читання в початковій школі.

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ